top of page

Visie 

Danta is een klein huisje aan de Waalbandijk in Dodewaard (Gelderland). Het verblijf bestaat uit een: 

- Veilige omheinde buitenruimte 

- Leefruimte met keuken, eettafel en speelhoek

- Een badkamer met toilet, wastafel en commode 

- Aparte slaapkamer met stapelbedden speciaal voor kinderen van 0-4 jaar 

- Verderop in de tuin ligt een boomgaard waar kinderen zich heerlijk kunnen uitleven 

Als het mogelijk nemen we de kinderen mee naar andere locaties zoals de bibliotheek, supermarkt, speeltuin, dierentuin of het bos.​ 

De gastouder wordt 'partner in opvoeding'. Kinderen worden in eerste instantie opgevoed door de ouders, daarnaast door mensen in hun naaste omgeving. Het is belangrijk om tussen ouders en gastouder een partnerschap te vormen met een open communicatie van beide kanten. In het voortraject zal er dan ook een ontmoeting zijn in het gastouderverblijf én in het huis van het kind (de kinderen). 


Danta zorgt voor veiligheid, geborgenheid en vertrouwen. Met deze basis kan een kind groeien. Kinderen zijn van binnenuit nieuwsgierig en gemotiveerd tot ontwikkeling. Danta biedt daarom mogelijkheden voor uitdagen, verwonderen, ontdekken en genieten. Het ene kind heeft meer behoefte aan stimulatie, afwisseling of uitdaging dan het andere kind. Een belangrijk uitgangspunt van Danta is om hier rekening mee te houden.
 

Natuurlijk zijn er ook gedragsregels die Danta consequent hanteert en kinderen leert om oplossingsgericht te denken en te handelen. Danta werkt aan een positief zelfbeeld van kinderen door het geven van complimenten, creëren van succeservaringen en het geven van positieve feedback. Het is belangrijk dat kinderen 'kinderen' mogen zijn.
 

‘Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.’ Matteüs 19:14 NBV

 

Danta 

De naam 'Danta' is het Spaanse woord voor tapir. Tapirs komen voor in het amazonegebied in Peru. Danielle Sørensen heeft, na het afronden van de Pabo aan de Christelijke Hogeschool Ede, gewerkt in Peru als vrijwilliger in een conservation project. De tapir Bonito is één van de dieren die ze daar heeft verzorgd.

Persoonlijke aandacht

Danta is kleinschalig met één gastouder en maximaal vijf kinderen.

Door dit te waarborgen is er altijd genoeg persoonlijke

aandacht voor uw kind en uzelf als opvoeder.
 

Leven in geloof
Samen met de kinderen lees ik Bijbelverhalen, die speciaal voor kinderen geschreven zijn. We bidden & danken bij het eten, luisteren & zingen christelijke liederen en dansen ter ere van God. Als gastouder wil ik christelijke normen en waarden meegeven zoals vriendelijkheid, behulpzaamheid, liefde en respect. Hiermee hoop ik dat kinderen horen & leren over Gods liefde voor alles wat leeft en daarmee een verlangen creëren om nog meer te leren.
 

'Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.' Spreuken 22:6 NBV

Bewust van de natuur

Danta kiest er bewust voor om zoveel mogelijk natuurlijke materialen te gebruiken, zoals hout, bamboe en papier. Hiernaast wordt het afval (samen met de kinderen) gescheiden. Danta wil bewust bezig zijn met de natuur en niet onnodig afval produceren en water of energie verspillen. Danta stimuleert kinderen om te kijken naar de natuur, bijvoorbeeld door zelf aardbeien te planten, oogsten en opeten. 

gastouder,kinderopvang,danta,dodewaard
bottom of page